Dachy płaskie

  • Kompleksowe wykonanie dachów płaskich w technologii pap zgrzewalnych i samoprzylepnych.
  • Renowacje dachów płaskich płaskich w technologii pap zgrzewalnych i samoprzylepnych.
  • Montaż świetlików i klap dymowych.
  • Ekspertyzy techniczne w zakresie problemów na dachach płaskich i tarasach oraz ich naprawa.
  • Bezpieczne odśnieżanie dachów.